Sve kategorije

Led Flood Light

Led Flood Light se može instalirati i koristiti pojedinačno ili u kombinaciji sa više lampi i instalirati na stub iznad 20m kako bi se formirao rasvjetni uređaj visokog stupa. Pored karakteristika lijepog izgleda, centraliziranog održavanja, smanjenja stupa svjetiljke i površine poda, najveća prednost ovog uređaja je snažna rasvjetna funkcija.